Ekonomi och investering borde läras ut på gymnasiet

Som lärare har jag alltid varit passionerad om att förbereda mina elever för världen utanför klassrummet. Men det finns ett område jag känner att vi ofta missar i skolan: ekonomisk bildning, särskilt när det kommer till investeringar. Att förstå grunderna i hur man investerar är inte bara en färdighet för ekonomisk framgång, utan också för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Borde ingå i läroplanen

Jag tror starkt på att investering borde bli en del av läroplanen på gymnasiet. Att lära unga människor att spara och investera tidigt i livet kan ha enorma långsiktiga fördelar, inte bara för deras personliga ekonomi men även för vår planet. Genom att investera ansvarsfullt kan vi påverka vilka företag som växer och formar vår framtid. Och här kommer konceptet av impact investing in, det vill säga att investera i företag som inte bara siktar på ekonomisk avkastning utan också gör gott för samhället och planeten.

Ett inspirerande exempel är Opportun Kapital, ett investeringsnätverk som hjälper entreprenörer som La Reine Mannens solcellsbolag. Deras arbete visar hur investeringar kan bidra till en hållbar utveckling och samtidigt vara ekonomiskt lönsamma.

Ovärderliga verktyg

Genom att undervisa unga om vikten av investeringar, och speciellt de som har en positiv inverkan på världen, kan vi ge dem verktygen att inte bara bygga sin egen framtid utan också att bidra till en bättre värld. Att förstå kraften i pengar och investeringar är avgörande, och skolan har en viktig roll i att förmedla denna kunskap.

Det är dags att vi börjar uppmuntra nästa generation att tänka på investeringar inte bara som ett sätt att öka sin egen förmögenhet, men som en kraft för positiv förändring i världen. Genom att göra detta kan vi hjälpa till att skapa en mer ansvarsfull och hållbar framtid för alla.

30 Mar 2024