Ergonomi i skolan är mycket viktigt

Något det har talats mycket om de senaste åren, det är hur viktigt det är med en bra ergonomi på arbetsplatser. Det har tagits fram ergonomiska hjälpmedel för en mängd olika yrken. Det som kanske inte är lika vanligt att det talats om är att även skolan bör vara ergonomisk och nu inte bara för lärare, utan även för alla elever!

Det som de flesta vet är att den fysiska miljön i klassrummet har stor betydelse för inlärningen. Det innebär dock även att satsa på rätt sorts skolmöbler. Det kan vara bra att satsa på hållbara skolstolar av hög kvalitet som tål intensiv användning och slitage som samtidigt även är ergonomiska. Det kan man hitta på Cadiform. De har även högkvalitativa personalskåp för säker och effektiv förvaring av personalens tillhörigheter.

Viktigt med bra skolmöbler

Idag är det dessvärre så att många elever, de får inte jobba vid möbler som är anpassade efter deras ålder och längd. Längden på olika barn i samma klass kan variera kraftigt! Så det är ett måste att det finns anpassningsbara skolmöbler, så att alla kan sitta bekvämt.

Att ha rätt kombination av bord och stolar är viktigt för att eleven ska sitta bra. Det kan vara fasta eller ställbara bord tillsammans med en bra stol, som allra helst ska vara höj- och sänkbar. För det avlastar kroppen och ökar koncentrationsförmågan hos eleven. Man bör alltid utgå från elevens längd för att hitta rätt ergonomiska möbler. 

28 Mar 2023