Barn har rättigheter - även mot föräldrar

Det kanske är uttjatat att åter påminna om att barn har rättigheter. I Sverige har vi en lag som i mångt och mycket går i linje med FN:s barnkonvention, som säger att:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska alltid beaktas i beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Både i föräldrabalken (lagen som föräldrar har att rätta sig i) och i Socialtjänstlagen går samma ord igen; barn har rätt att själva få påverka sin situation. Men barn har också rätt att leva i fred, gå i skola, vara fria från våld och sexuella övergrepp. Så egentligen skulle man kunna tro att barn har det jätte, jättebra i Sverige, och det stämmer.

Flest barn har det bra

Många barn har det bra i Sverige, men långt ifrån alla. Så vad är det som gör att barn har det svårt i Sverige? Det har ju att göra med hur det har det med sina föräldrar. De allra, allra flesta är bra och goda föräldrar. Tyvärr finns det en liten grupp föräldrar som inte är bra för sina barn, de misshandlar och utsätter sina barn för hemska övergrepp. Detta gäller långt ifrån alla föräldrar, bara en liten klick föräldrar gör så att barnen mår dåligt. Så vad ska man göra?

Vi behöver bry oss mer om alla barn

Vi borde bry oss om alla barn, inte bara de egna barnen. Ibland bör vi öppna våra hem för fler barn. De är som grupp, den generation som ska ta över våra arbetsplatser, vårt samhälle, bli våra framtida politiker och beslutsfattare. Därför ska de ha den bästa av alla världar att växa upp i. Vi som är vuxna behöver ta mer ansvar för alla barn. Bryr vi oss mer om alla barn, kan vi fånga upp dem som inte mår bra, inte har det så bra där hemma. Barn har nämligen rätt till en bra uppväxt. Och med det behöver de en bra barnuppfostran. Kika gärna in för mer läsning om detta ämne på adressen www.barnuppfostran.nu. Alla barn är lika värda! Glöm inte det.

14 Sep 2017