Barn till psykopater måste omhändertas!

I dag ska vi ta upp lite svåra saker. Det handlar om barn, som ni ser i rubriken. När måste man ingripa? När måste man gå in och skydda barn? I Sverige har vi lagen om omhändertagande av barn, som heter Lagen om Vård av Unga (LVU). Det är socialnämnden i den kommun där barnet bor, som fattar de besluten. Ingen annan kan ta sådana beslut. Även om det endast är politiker som sitter i socialnämnden och fattar de besluten, baserar sig deras beslut på den utredning som socialtjänsten har fattat i nämnda kommun. Det svåra är att socialtjänsten i alldeles för många kommuner inte fungerar som den ska. Den är överhopade av arbete, de som arbetar där, saknar rätt utbildning för deras svåra arbete. De är alltför inkompetenta för att kunna göra rätt bedömningar. Vi ska inte fördjupa oss i deras inkompetens, däremot ta upp i vilka situationer som det kan komma sig att barn omhändertas med hjälp av lagen. Denna redogörelse hämtas från en juridikblogg.

I dessa fall borde barn omhändertas och skyddas av samhället

I alla fall där barn utsätts för fysisk misshandel. Misstänker man att barn blir misshandlade kan man som utomstående anmäla sin misstanke anonymt. Med misshandel kan man även inbegripa psykisk misshandel som att orsaka sjukdom eller försätta barnet i vanmakt. En annan anledning till vårdbehov kan vara att misshandeln sker föräldrar emellan, och här ska vi minnas, att majoriteten av misshandel mellan föräldrar sker av män, statistiskt sett. Även kvinnor misshandlar både barn och män, men statistiskt sett är det oftast alltså en man. Barnet kan också lida av "omsorgsbrist", har inte tillräckligt med kläder, mat, eller aldrig får följa med på roliga saker. De flesta av de fall som vi här har tagit upp, handlar om föräldrar som kan lida av psykopatiska drag. Att vara psykopat, behöver INTE betyda att de sitter i fängelse. Man kan klara av vissa saker i sin vardag, men ändå vara en hemsk förälder mot sitt barn. Här behöver socialtjänsten utbildas i hur de kan tillgodose barnens bästa och inte bli duperade av en psykopatisk förälder.

30 Sep 2017