Det gäller att vara tydlig

Att vara tillräckligt tydlig när du pratar med ditt barn, det kan vara av största vikt. Det finns ju en hel del saker vi vuxna säger, som kan tolkas helt annorlunda i barnens öron! Detta är lite vad som tas upp i denna video. Barn kan inte alltid förstå outtalade budskap samt att de kan inte läsa våra tankar! Så det gäller att tänka till vad man faktiskt säger till dem.

4 Feb 2022