Man lär så länge man har elever

Som lärare lär man sig hela tiden något nytt. Ja, så är det. Man lär sig hela tiden så länge man har elever. Mina elever är kanske de mest frågvisa man kan tänka sig. Åtminstone tror jag det. De frågar om allt möjligt. Mest vill de veta så mycket de bara kan om mig. Vad jag har gjort innan jag blev lärare, varför jag blev lärare och mycket mer. När jag berättar om mig själv tycker de att det är roligt, mest för att då händer det något annat än just själva undervisningen. Tänk att barnen gillar att göra allt annat än det de ska lära sig i skolan.

Lär känna dina elever!

Det underlättar för dig som lärare om du lär känna dina elever. Det har mina tjugo år som lärare lärt mig i alla fall. Mina elever, liksom jag själv är ju någon mer än den vi är i skolan. I mitt arbete som lärare ser jag kanske mer av mina elever än vad deras egna föräldrar gör. Många gånger måste jag ta kontakt med deras föräldrar. Det gäller inte alla elever, oftast är det vissa av eleverna det handlar om. Det gör att jag får större inblick i deras vardag med sina föräldrar och hur de har det hemma. Alla barn har det inte bra. Så är det, tyvärr. Man önskar att alla barn hade det bra. Här finns en blogg om barn. Som lärare gäller det att känna till det mesta som rör barn. De växer ju så snabbt, och vårt samhälle förändras också i en allt snabbare takt. Man lär så länge man har elever!

28 Aug 2017