När ska barnen få en egen mobil?

När är det egentligen dags för ett barn att få en egen mobil? I skolan ser vi att många tidigt har en egen mobiltelefon. Dessa läggs alltid undan under tiden det är lektioner, men de används ju flitigt på rasterna och på fritiden. Det är faktikst ca 80 % av barnen i åldrarna tolv till sjutton år som har en egen mobil och ungefär hälften av dessa har en smartphone. Detta har ökat bara de senaste åren. Det är alltså mer vanligt nu än bara för att par år sedan.

Mobiler ger extra säkerhet oavsett ålder

Fördelen med att yngre barn även de har en mobil är att de även fyller funktionen som en extra säkerhetsåtgärd för barn som åker buss eller samåker till skolan om barnet skulle råka bli strandsatt någonstans. Då kan de använda den för att ringa hem efter hjälp och det oavsett ålder. Det sker allt mer saker i skolan värld nu, så det är en trygghet för både barn och föräldrar att veta att de kan få tag på varandra om det skulle behövas. Det blir därmed en minskad oro hos båda parter.

Du avgör 

Det är du och din partner som tillsammans ska bestämma när ert barn är moget nog för att ha en egen mobil. Barnet bör kunna ta ansvar till exempel för sin telefon. Det bör även sättas regler kring mobilen, som att inte använda för mycket datatrafik eller ligga och surfa när det är sovdags till exempel.

2 Mar 2018