Vad skiljer mellan brottmål och tvist?

Jag får ofta frågan av mina elever vad som skiljer brottmål från tvist. Vad är det för skillnad mellan de två? Mina elever är frågvisa och nyfikna, vilket är väldigt bra. Utan nyfikenhet lär man sig inget nytt. Frågar man inte får man inga svar. Det är ju väldigt mycket i medierna också om olika brott. Det är en ökning av att bevaka brott och kriminalitet i medierna. Vi läser om mord, kidnappningar och slagsmål mera numera än för 30 år sedan. Det kan ju ge bilden av att fler begår kriminella handlingar. Vilket visar sig fel när man pratar med kriminologer (vetenskapsmän som studerar brott). De brukar hävda att brottsligheten går ner, jämfört med till exempel under medeltiden då var och varannan blev dödade i slagsmål. Men tillbaka till frågan; vad är skillnaden mellan brottmål och tvister?

Brottmål är något staten driver

Enkelt uttryckt är brottmål då en åklagare, som har staten som arbetsgivare, väljer att åtala någon för ett brott som hen misstänker har begått. Sådan brott är till exempel mord, kidnappningar, dråp (när man råkat ha ihjäl någon men det var inte avsiktligt), våldtäkt, alla ekonomiska brott och mutbrott och många, många fler. Ett brottmål brukar vara de mål som är i allmänhetens intressen. Man tänker att de här brotten är så hemska att staten måste ta itu med dessa brott för att skydda resten av samhället. Därför är det staten, via statlig åklagare, domare och nämndemän (de är valda från våra olika partier och ska hjälpa domaren) som åtalar och dömer en brottsling.

Tvistemål är mellan två privata personer

Ett tvistemål är däremot något som inte rör staten, eller allmänheten. Ett tvistemål rör bara två personer, som till exempel om ett arv, som någon tycker är orättvist, det kan vara et familjejuridiskt tvistemål, till exempel en vårdnadstvist. Det kan handla om att någon tycker att den andra har behandlat den orättvist, lurat till sig pengar, eller kränkt den andra. Kan två inte komma överens, kan den som känner sig kränkt eller orättvist behandlad, stämma den andra. Sedan är det upp till tingsrätten, hovrätten eller i ovanliga fall Högsta domstolen som beslutar om de får hålla rättegång, med domare och nämndemän. Det som kan hända är att om du stämmer någon, så kan du förlora rättegången och bli skyldig att betala dyra rättegångskostnader ifall du förlorar. Så är inte fallet i brottmål. Den som "förlorar" i ett sådant brottmål blir inte tvungen att betala rättegångskostnaderna. Så ska du tvista i en domstol, bör du vara ganska säker på att du kan betala rättegångskostnaderna ifall du förlorar.

1 Sep 2017